Have a product enquiry? Contact us

VĂN PHÒNG & CÁC CHI NHÁNH

HÀ NỘI

14th & 16th Floor, Plaschem Building

No 562 Nguyen Van Cu St.,

Hanoi, Vietnam

Tel: +84 4 3652 6999

Fax: +84 4 3652 6888

HƯNG YÊN

Km23, Pho Noi A Industrial Park

Trung Trac, Van Lam,

Hung Yen

Tel: +84 321 399 7999

Fax: +84 321 399 7777

QUẢNG NINH

Group 26C,

Cam Thuy, Cẩm Phả,

Quang Ninh

Tel: +84 33 396 9755

Fax: +84 33 396 9757

 

ĐỒNG NAI

Street No. 9, Long Thanh IP

Tam An Commnune, Long Thanh

Dong Nai

Tel: +84 61 351 4999

Fax: +84 61 351 4988