Have a product enquiry? Contact us

Liên hệ

Văn phòng & các chi nhánh

FACILITIES

HÀ NỘI
 
14th & 16th Floor, Plaschem Building

No 562 Nguyen Van Cu St.,

Hanoi, Vietnam

Tel: +84 4 3652 6999

Fax: +84 4 3652 6888

HƯNG YÊN
 
Km23, Pho Noi A Industrial Park

Trung Trac, Van Lam,

Hung Yen
 
Tel: +84 321 399 7999

Fax: +84 321 399 7777

QUẢNG NINH

Group 26C,

Cam Thuy, Cẩm Phả,

Quang Ninh
 
Tel: +84 33 396 9755

Fax: +84 33 396 9757

 

ĐỒNG NAI
 
Street No. 9, Long Thanh IP

Tam An Commnune, Long Thanh

Dong Nai

Tel: +84 61 351 4999

Fax: +84 61 351 4988