CAT Machine 336D

 

Thông Tin Chi Tiết

Manufacturer Serial #:
KKT00128
Model:
Máy CAT 336D
Year:
2008
Hours:
3617
Description:
CABIN A/C, Boom HD (Heavy duty) – Cần 6.5m, Stick – Tay gầu 3.2m, Xích rộng 600mm loại 3 vấu

Click Xem toàn bộ hình ảnh tại đây