CAT Machine D6K XL

 

Details

Manufacturer Serial #:
N/A
Model:
Máy ủi CAT D6K XL cũ
Year:
2007
Hours:
4207
Description:
Cabin A/C, Ghế hơi, có cày – ripper ở phía sau, xích rộng 560mm

Click to view all images here