Excavator 320D

 

Thông Tin Chi Tiết

Manufacturer Serial #:
BWZ02132 – BWZ01714 – BWZ03601 – BWZ00885 – BWZ00969 – BWZ04895
Model:
Máy đào bánh xích Cat 320D
Year:
2007-2007-2008 – 2007 – 2007 -2010
Hours:
5650 – 5251 – 6250 – 5322 – 5527 – 7091
Description:
Bucket 0.8m3, Cab A/C, Radio,

 

Click Xem toàn bộ hình ảnh dưới đây

BWZ02132BWZ01714 – BWZ03601 – BWZ00885 – BWZ00969 – BWZ04895